12. Narabond

Holdbeskrivelse:

Holdnavn: 12. Narabond.

Holdleder: Jonathan S. Jacobsen
Kontakt info: 12.narabond@gmail.com

Race(r): Mennesker, ingen undtagelser.

Spiltype(r): Primært: Kamp, tale,

Status: Åbent hold, dog med 3 måneders prøveperiode

Krav: Aktiv deltagelse i hold aktiviteter, god social dynamik m. holdet, minimumskrav til kostume (sendes ved henvendelse)

Placering: Skovly, lige bag åen.

In-game beskrivelse:

Klassificeret Information,
Misligholdelse straffes med døden.

Kompagni: 12. Nordlige Narabondiske Lens-Kompagni
Kompagni Nummer: 12.
Reference: 12. Narabond
Kompagni Type: Stabilisator
Hjemsted: Nordlenet
Hovedkvarter: Nordborg
Kompagni Kaptajn: Frederik Ulrich Christensen Kyholm
Patreon: Grev Adolph Sigfried Von Der Osten, forvalter af Nordlenet.
Religion: Nimar (Som tolket af enheds-præsten)
Udstationeret enhed; Vinterskoven:
Kommandant: Premierløjtnant, William Holt Grandahl
Sekundant: Seniorsergent, Sylvester von Rosen Syberg
Funktion: Stabiliserende Styrke
Gejstlig Attaché: Ja
Magi-kyndig Attaché: Ja
Ikonografi: Solen, kraniet og korset
Uniformering: Sort, Gul & Rød

Nyt blod søges

Kort levetid og dårlig løn, til hver mand og kvinde som vil gribe til våben i kongens navn, og
beskytte fædrelandet mod krigeriske spids-ører, grønne planter med spidse tænder og mænd i
kjoler med farlige fingre!

I det 12. finder du det bedste sammenhold til at kravle igennem mudder, og brændenælder, og så
er der mjød og pølser hvis du kommer hjem igen.

Tjen ej anden herre end kongen, og tjen der hvor det kan bruges. Hos det 12. finder du eventyr alle
de værste steder i Narabond du endnu ikke har hørt om.

Kommende kadetter kan ansøge hos Nordborg, spørg efter Seniorsergent Klaus Dagmar.

Off-game Beskrivelse:

Hos 12. bestræber vi os på at få et godt socialt sammenhold som forhåbentlig gør at du som spiller
er frisk på at deltage i sociale aktiviteter også uden for spil. Derudover forsøger vi at bygge et hold
hvor vi har gode minimumskrav for kostumerne vi tager i spil, så vi kan være med til at gøre spillet
endnu federe.

Vi forsøger at bidrage til skoven ved at skabe konsekvens spil så vidt det er muligt, og det gør vi
ved at spille Narabondiske stats-tropper, så kongen og lovens lange arm også er repræsenteret,
selv i vinterskoven.

Vi spiller en del af det 12. Nordlige Narabondiske Lens-Kompagni, som er et af 20+ kompagnier
der tilhører Greven af nordlenet; Adolph Sigfried Von Der Osten.

Hver Narabondisk brigade har 1 kompagni som specialiserer i stabiliseringen af udsatte områder i
kongeriget. Og for den Nordlige brigade er det, det 12. som har den opgave.

Vi er et åbent hold, dog er der både 3 måneders prøveperiode, samt minimumskrav der skal
opfyldes ved afslutning af prøveperioden. Minimumskravene kan du få tilsendt ved henvendelse.

For mere information, kontakt vores holdleder Jonathan på: 12.narabond@gmail.com