Pantheon Kirken (DitD – Sortelvere)

Holdnavn: DitD - Pantheon Kirken
Status: Åbent
Placering: Ved Sortesøerne

Holdledere / Kontakt personer:
Martin Christensen - Tlf: 21 44 38 29 - Email: nezil2750@gmail.com eller via facebook.
Martin Nissen – Tlf: 24 22 24 12 – Email: nissen260889@gmail.com eller via facebook
Spiltyper/fokus: Religiøst spil og Sortelvisk kultur.

Holdbeskrivelse (ingame):
Sortelvernes mørke underverden - Tzest-Starnia, har de seneste par år, sat fem dybe klør i
Nordlenet og Vinterskoven.

Med nye direktiver fra det hellige råd, har de fem dystre og magtfulde kirker, forenet sig til "Det
Mørke Pantheon", som består af Tzest-Starnias religiøse institutioner for Fanabina, Dilarna,
Girak, Flarn og Tara.

Pantheonets delegation, består af nogle gejstlige repræsentanter, for hver af sortelvernes
mørke guder, som er nøje valgt på baggrund af deres omdømme, erfaringer på overfladen,
spirituelle evner og personlige magt.

Med de mørke guder i ryggen, vil disse sortelvere og deres følge, ikke sky nogle midler for at
udføre deres mål, udbrede deres guders ord og tjene kejserindens agenda.

Disse ord har over længere tid spredt sig, forud for delegationens ankomst til Vinterskoven, og
har fået flere mennesker fra Narabond og andre riger på overfladen, til at opsøge disse kirker
for at lære mere om de mørke guder.

Regler for deltagelse på holdet:
1. Aldersgrænse:
Du skal være fyldt 15-16 år. Vi er en senior gruppe, og skal repræsentere et godt eksempel på
primært sortelvisk kultur, derfor er der ikke adgang for juniorspillere da det sortelviske og
religiøse spil kan være meget komplekst, intimiderende og voldsomt.

2. Vi spiller i en Seniorkampagne:
Da der er tale om en seniorkampagne forventes det at folk kan tage vare på sig selv med
hensyn til transport til og fra skoven, udstyr, sovegrej, mad osv. Spørgsmål vedr. dette kontakt
holdlederne.

3. Styreform:
Holdet tager som udgangspunkt de fleste beslutninger i fællesskab på holdmøderne. Om
nødvendigt, har holdlederne veto ret.

4. Sociale retningslinjer:
Holdet har NULTOLERANCE for psykisk og fysisk mobning. Hver hændelse vil blive vurderet
individuelt. På dette hold respekterer vi hinandens synspunkter, uanset hvor forskellige disse
måtte være.

Rollespil er blot noget vi leger. Hvis et medlem, ny som gammel, har nogle psykiske / fysiske
udfordringer eller en scene bliver for intens, så er vedkommende i sin fulde ret til at afbryde og
trække sig fysisk væk fra situationen.

5. Nye spillere og Medlemskab:
Hvis en spiller (erfaren eller ny) gerne vil prøve at spille på holdet, så er dette muligt ud fra
følgende kriterier:
- Spilleren får højst 3 ”prøvespilgange”, hvor vedkommende kan spille sammen med holdet.
- Efter de 3, skal vedkommende beslutte om han/hun vil anmode om medlemskab på holdet.
- Spilleren kan, til hver en tid, anmode om medlemskab, i denne periode.

For at blive medlem på holdet, kræver det at den nye spiller har læst disse regler og er opsat på
at følge dem.

Holdet vil derefter lave en intern spørgerunde blandt de nuværende medlemmer (for at
mindske potentielt drama). Hvis blot et af medlemmerne af holdet siger nej til vedkommende i
denne spørgerunde, vil anmodningen om medlemskab som udgangspunkt blive afvist.
Spørgerunden tager typisk 48 timer, men kan godt gå hurtigere alt efter svartid fra holdet. Hvis
et medlem ikke svarer inden for tidsfristen, betragtes svaret som ugyldigt, altså godkendt.

6. Kostumer:
Da vi kører efter sortelvernes forskellige kirkekoncepter, er farverne primært sort, samt den
farve som religionen fremhæver:
Fanabina > Lilla
Dilarna > Gul
Flarn > Rød
Girak > Rødbrun
Tara > Hvid/Rød/Blå/Brun

Det forventes, at man bygger sit kostume ud fra den profession ens rolle har.
Uanset hvad man spiller af profession eller race, så forventer holdet at man som medlem
bestræber sig på at gøre sit kostume så in-game som muligt.

7. Kommunikation og Holdmøder
Man skal forstå vigtigheden i kommunikation. Det vil sige at det FORVENTES at holdets
medlemmer melder ud i god tid om deres deltagelse til spilgange, holdmøder eller andre af
holdets events. Det forventes ikke at alle medlemmer bidrager ligeligt til holdet, da vi jo har
forskellige mængder af ressourcer og prioriteter i vores dagligdag.
Ved mangel på kommunikation efter 3 måneder, bliver medlemmet kontaktet. Ingen respons på
dette medfører udelukkelse fra holdet.

Der afholdes et holdmøde 1 gang hver 2. måned (via holdets discord-server) Her bliver de fleste
beslutninger taget.

8. Lejren:
- Opsætning og nedtagning:
Størrelsen på holdets lejr afgøres for hver spilgang, ud fra hvor mange som deltager til
opsætning OG nedtagning. Tilmeldingen sker via holdets facebook gruppe, og det FORVENTES
man kommer hvis man tilmelder sig dette.
- Overnatningsspilgange:
Overnatter man i skoven, sker dette in-game medmindre man sover på bagsiden af Gisselfelt
Eng. Hvis medlemmer overnatter uden for spilområdet, skal det nævnes, at plotrelateret spil,
internt og eksternt, går i gang igen, klokken 10:00.

8. Koncept:
Holdet har et fælles spilkoncept i at vi gerne vil sørge for at andre spillere, oplever hvordan den
sortelviske kultur er at spille over for. Herunder har holdet specielt fokus på den kultur, der
former sig omkring guderne fra det mørke pantheon (Fanabina, Dilarna, Girak, Flarn og Tara),
samt kirkeinstitutionerne, der ligger bag disse religioner. Både på overfladen og i Tzest-Starnia
(Underverdenen).

Hver kirkefraktion på holdet har som udgangspunkt fokus på følgende spil-typer:
- Fanabina Kirken: Heirarki og Politik.
- Dilarna Kirken: Horror og mystik.
- Flarn Kirken: Kamp og militær.
- Girak Kirken: Bedrag, Spionage og handel.
- Tara Kirken: Diplomati, Elementmagi.

OBS: Alle roller som ikke har en gejstlig funktion, skal som udgangspunkt tjene en eller flere af
disse kirker.

Ved kulturspørgsmål kan der rettes henvendelse til holdlederne.

9. At spille som en anden race:
Hvis man ønsker at spille under sortelverkulturen, men ikke kan tåle malingen (eller andre
årsager), så er det er også muligt at spille andre racer som har tilsluttet sig en af de kirkelige
faktioner. Bemærk at dette er et sortelver hold, så det foretrækkes at man spiller sortelver.
Ønsker man som medlem eller ny spiller at spille en anden race på holdet, skal man kontakte
holdlederne.

Som en sidebemærkning, skal det nævnes at det IKKE er tilladt at man hyppigt skifter imellem
flere roller på en spilgang. (Dette gælder også på ens skema)

10. Holdkassen og Sminkekassen:
Alle medlemmer betaler et årligt beløb til holdkassen på 200 kr. pr. person, hvilket tæller for
medlemskab på holdet for et helt år. Nye spillere skal først betale, hvis de bliver medlem af
holdet. Disse penge skal bruges til nye pavillioner, bordbænkesæt osv. Medlemskabet følger
kalenderåret (Februar til februar) og beløbet forbliver som udgangspunkt det samme, uanset
hvornår på året man bliver medlem.

Større indkøb via holdkassen, skal tages igennem holdlederne og godkendes som udgangspunkt
på et holdmøde.

Holdet har en fælles sminkekasse som hver spiller kan vælge at tilslutte sig eller ej. Har et
medlem tænkt sig at benytte sminkekassen i løbet af året, skal vedkommende betale 200 kr. til
denne sammen med holdkontigentet. Er man ny ”prøve-spiller” som ønsker at benytte
sminkekassen, koster dette 30 kr. pr. spilgang. Hvis medlemmer ønsker at benytte deres eget
sminke, er dette også i orden.

Spiller man sortelver forventes det at man har sortelviske ører på og maler sig sort/grå (sort
grundfarve med hvid/grå nuancer) og som minimum de almene hvide raceoptegnelser.