Regler om telte, lejrpladser, åben ild og konstruktioner i skoven

Off-game telte er kun tilladt på bagenden af Gisselfeld engen.

In-game telte er kun tilladt ved de allerede etablerede bålpladser (etableret af Skov og Naturstyrelsen), ved særtilladelse grundet handicap, på Gisselfeldt eng, samt i Skovlyområdet.

Hvis man som hold ønsker at opsætte telt, og ikke allerede har tilladelse fra bestyrelsen derom, skal man søge om plads, da vi har tilladelse til et begrænset antal telte i skoven. Det er kun middelaldertelte/stoftelte der er tilladt i Skovly, da tilladelsen er givet i forbindelse med at skovens herlighedsværdi bevares for skovens gæster. Pavilioner er dermed IKKE tilladt, mens stof-solsegl, stoftelte mm ER tilladt.

Det er ikke tilladt at slå lejr på en mountainbikesti.
Bestyrelsen skal dertil adviseres om hvor I sætter lejr op, samt om det er med hhv. bålfad, telt osv.

Bålfade er tilladt i de dele af skoven hvor man er bosat under løvskov, og hvor der ikke er fredet (PT spiller vi ikke i nogle af de fredede områder, så dette er ikke noget problem). Bålfade er IKKE tilladt i granskov, med den enkelte undtagelse af meget tæt på vandkanten ved sortesøerne, lige ved stien mellem de to søer. Såfremt man benytter bålfad, SKAL jorden under og omkring bålfadet ryddes for løvfald og andre brændbare ting, i et område på minimum en meter i diameter. Såfremt jorden under og omkring bålfadet er meget tør, skal man tillige væde jorden under og omkring bålfadet med et par timers mellemrum. Det er påkrævet, at der konstant står en dunk med minimum 10 liter vand, samt at der altid er en bålvagt til stede, når bålet er tændt. Pågældende bålvagt skal være ædru.

Det er tilladt at bygge stationære konstruktioner i skoven. De må være op til 1.20 m i højden, og disse skal bygges uden reb. Der må dertil bores huller i jurden på op til 5 cm i diameter. Der må kun benyttes naturreb til midlertidige konstruktioner. De må på ingen måde skade træet, og de skal fjernes igen, når spilgangen slutter.

Ovenstående regler vedrørende hvad man må lave af konstruktioner ude i skoven (borgmure, læhegn med mere) gælder også allerede eksisterende strukturer ude i skoven. Der må intet gøres ved dem, af varig natur altså. Man er velkommen til at bygge på, hænge presenning på mm, men dette skal fjernes efter endt spil.