Regler om telte, lejrpladser, åben ild og konstruktioner i skoven

Hvad, hvor, hvem, hvor meget og hvordan?
Alle sammen gode spørgsmål omkring lejr i vores kampagne. 

Vi har fået en opdateret aftale med Naturstyrelsen (NTS) og har fået nogle andre muligheder for telte og lejre. 
Disse vil bliver genforhandlet efter behov med NTS. 

Vi må på de etablerede lejre opstille op til 4 middelalder telte. Disse må ikke have bund. De skal være lavet af stof. De må ikke have vilde technofarver. Er du i tvivl om dette send en mail til bestyrelsen inden du sætter det op. Send gerne billeder med. 

I Skovly-området (Område 1 på kortet) må der stilles op til 20 middelaldertelte op. 

I område 2 samt C-lejren må der stilles pavilioner op. Det er Rouler-lejren og Stella Luminos – Altså allerede etablerede lejre. 

De lejre som er markeret på kortet er godkendt til bålfade – og enkelte af stederne har en allerede etableret bålplads. 
Retningslinjer for brug af bålfade: 
Såfremt man benytter bålfade, SKAL jorden under og omkring bålfadet ryddes for løvfald og andre brændbare ting, i et område på minimum en meter i diameter. 

Såfremt jorden under og omkring bålfadet er meget tør, skal man tillige væde jorden under og omkring bålfadet med et par timers mellemrum. Det er påkrævet, at der konstant står en dunk med minimum 10 liter vand, samt at der altid er en bålvagt til stede, når bålet er tændt. Pågældende bålvagt skal være ædru.

Hvad må jeg så på de faste lejrpladser? 

Der må sættes op til 4 stoftelte op. 
På bagkanten af engen (Lejrplads E) må der befinde sig offgame telte, hvis der skulle være brug for dette. 

Der må bygges “Kvas-borg/Grenmur” (Kært barn har mange navne). Der gælder dog nogle regler for dette, som skal følges nøje hvis man etablere mure omkring sin lejr:
– Der må bygges 120 cm. højt. 
– Der må IKKE bruges søm, skrue eller lignende. 
– Der SKAL være 2 ind/udgange (vilde dyr skal kunne finde ud igen) 
– Der må bankes pæle i jorden med max diameter 5 cm. 
– Der må ikke benyttes reb. Dog må der anvendes naturreb til imidlertidig konstruktioner. Disse SKAL med jer hjem og må ikke efterlade synlige spor.
– Der må kun anvendes grene som selv er faldet. I må altså ikke fælde eller skade træer for at bygge lejr.

Husk at læse regelsættet for information omkring kamp over og omkring mure og porte. 

Skulle I være i tvivl omkring etablering af lejr og regler herom så send endelig en mail til bestyrelsen. 

Husk at bestyrelsen i sidste ende skal stå på mål for hvad der blive bygget og skabt derude. Derfor har bestyrelsen også det endelige ord omkring lejrbyggeri. 

* Bestyrelsen tager forbehold for ændringer i aftaler samt skrivefejl. 
Opdateret December 2022