Kontakt

På undersiderne her, kan du se mulighederne for kontakt af foreningens bestyrelse, arrangørgruppe og øvrige udvalg. Inden du tager kontakt bedes du sætte dig ind i nedenstående regler

Regler for kontakt af foreningens bestyrelse, arrangørteam og udvalg

Generelt uden for foreningens arrangementer må man ikke kontakte medlemmerne privat (facebook, telefonisk eller lignende), med mindre der enten er tale om en akut praktisk situation der ikke kan vente på en mail-besvarelse, eller man besvarer en henvendelse fra arrangørgruppen, regeludvalget eller bestyrelsen. Altså er det i orden at kontakte dem privat hvis der er tale om en her-og-nu ikke-spilrelateret hændelse/situation der ikke kan vente. Som eksempel:

Det er ok at kontakte bestyrelsen/arrangørerne/regeludvalget privat hvis:

  • Eksempel: Man skulle mødes med nogen af parterne, men er blevet forhindret
  • Eksempel: Man skal købe noget med til arbejdsdagen, men er i tvivl om proceduren for indkøb på foreningens vegne.
  • Eksempel: Man ligger inde med kørsels tilladelsen, men netop har brækket begge ben, og ikke har mulighed for at give den videre.

Det er ikke ok at kontakte bestyrelsen/arrangørerne privat hvis:

  • Eksempel: Man vil spørge om noget in-game relateret, f.eks. om man får svar på sit brev til baglandet den kommende spilgang.
  • Eksempel: Man vil snakke med arrangørerne om sin rolle og sit karakterark.
  • Eksempel: Man vil spørge om noget man kunne have læst sig til på hjemmeside/i nyhedsbrev/i teaseren.
  • Eksempel: Man vil spørge om noget man kunne have læst sig til på hjemmeside/i nyhedsbrev/i teaseren.

Man er altid velkommen til at stille spørgsmål ud i plenum i vores Facebook gruppe, hvis man er i tvivl om hvilken af de to kategorier ens spørgsmål hører under, her garanterer vi dog ikke at vi ser spørgsmålet inden for meget kort tid.