2016

Teaser December 2016

Dronning Tirri af Narabond har modtaget Lensgreve Alexandre Dé von Roost af Paravien og General Thorin Rarh af Plen. De tre hærledere har sidenhen brugt en del dage på forberedelser og lange samtaler.

En tidlig morgen forlader en monopatisk paladin deres telt, og resten af den monopatiske kirke ved fronten slår følge omkring ham med ordren om at anholde eller uskadeliggøre de Chatonske soldater som har slået sig til i krigen imod Emyr. Disse tilhører Greve Marcus Mortalius af Barazel, under dette må en del lade deres liv, da de nægter at lade sig anholde, men end ikke deres mod og forsøg på at komme væk, slår til mod den samlede monopatiske kirke. Alle som en bliver enten anholdt eller slået for fode.

Der går rygter om at Dom Gorr Dværgene har sendt bud til nær og fjern omkring deres deltagelse i den Chatonske krig imod Adrian. Præcis hvad buddet bringer vides ikke helt.

Magiens Cirkel og hellige krigere fra Ragil, Jorin, Djorka og Tara har over den sidste måned indledt heftige angreb på flere akademier i følgende lande: Paravien, Tharkien og Emyr. Disse akademier er blevet dømt som renegater, og de fleste medlemmer er blevet nedkæmpet, der er dog stadig heftige kampe i Emyr imellem medlemmer af disse instanser og emyrianske kåber samt soldater fra den emyrianske konge.

I Etos har man observeret Gagail Lysbringeren forlade sit Vinthel og betræde Magiens Cirkels rådskammer.

I Sydlenet er der dukket et gammel kendt Vinthel op, dog er det fyldt med mange ukendte gamle magiske tegn som svagt lyser blåt, mange historikere i Narabond har udtalt at dette er Kalans tårn og advarer folk at nærme sig dette tårn.

I Vinterskoven forlyder det sig, at Det Tharkinske Handelshus holder Lysfest. Hvilken denne tradition er, må man selv forespørge sig om hos dette handelshus.

Teaser November 2016

I Roul-Assin har året været et godt høstår, og man er ved og være klar til den lange vinter. Efter sigende skulle åndernes nat i år have givet mange druider og vølver i hele Roul-Assin svar på mange spørgsmål, og deres ofringer har gjort Hunger tilfreds.

I Narabond har de sidste par år været hårde for landet. Man har mistet mange adelige, soldater samt endnu flere bønder, dog har høsten været ganske udmærket. Denne lykke tildeles i høj grad Ærkekardinalen, Tyge Olafson, som har brugt store pengesummer på at få genskabt landet via handel med de omkringliggende lande.

To Plenske troppeskibe og et handelsskib er tilgået havnen i Kungstaden, hvor der er landsat 2000 tungt pansrede soldater under ledelse af General Thorin Rarh Af Løvenborg. Disse er blevet indkvarteret i Kungstadts barakker.

Den Paraviske Lensgreve, Alexandre Dé von Roost, er nu draget i gennem Gothia med sine styrker. Under Nimranns ordensbannere har de sat retning mod det nordlige Narabond, op mod Dronningen af Narabond, for efter sigende at støtte op om kampen mod Emyr, for at ære gamle alliancer.

Ifølge rygterne forlyder det sig, at en narabondisk Adelsmand skulle være taget fange hos den Rouliske donum tæt på Narabond.

I henholdsvis Cartago, Tharkien og Paravien har man observeret delegationer som er sammensat af medlemmer fra Magiens Cirkels kodeks-vogtere samt inkvisitører fra følgende kirker: Jorin, Ragil, Djorka og Tara. Det forlyder sig, at deres opgave er at få styr på eller fjerne de troldmands-ordener som, efter krigen mod Adrian Den Faldne, har forladt Magiens Cirkel og er gået renegat.

Det rygtes, at Prinsesse Brianna af Paravien har fået sin krone stjålet. Det oplyses, at Shau Garou er blevet hyret til at finde og frembringe kronen, samt frembringe de ansvarlige til en domstol i Paravien.

Teaser Oktober 2016

Dronning Tiri Af Narabond og den monopatiske garde er set ved byen Gottenbruch, som er blevet genindtaget af Narabondiske styrker. Emyrianerne er blevet skubbet tilbage mod grænsen, Dronningens styrker står stille ved byen.

Det forlyder at Kong Arkil af Paravien har indkaldt sine 17 Paraviske Riddere under Nimranns ordens fane og sendt dem til grænsen ved Gothia under ledelse af Lensgreve Alexandre De von Roost.

Det forlyder sig at der er begyndt at forsvinde genstande blandt adlen, kirkerne og flere ordner rundt om på Niraham, hvem der står bag dette er stadig uvist.

Etos’ Præsteråd er langt om længe ophævet. Ud fra salene har man set en mindre gruppering af Paladiner fra Jorin, Ragil, Djorka og Taras kirker samt nogle folk klædt i Magiens Cirkles kåber, og de har snakket lidt inden de er gået hver til sit.

Der er opstået rygter i Moderens Kirke. At alle der er værdige til at skulle have en mening om den tomme trone i Etika, vil blive hidkaldt til et stormøde inden den førstkommende Fanabinas måned.

Teaser September 2016

Så kom september måned. Udover efterårets kommen betyder det i Vinterskoven, at der opstår en tilbagevendende diskussion. September måned er, i hvert fald ifølge de stærkt Jorintro Luminos elvere, Jorins måned. For dem betyder det, at september er måneden, hvor de i endnu højere grad skal gå til kamp mod mørket. Spørgsmålene er således, om det virkelig er sandt, at de gør Jorins vilje?

Teaser August 2016

Folket i Nordlenet har nydt de rolige dage henover sommeren. Konflikter har stået stille og mystiske hændelser har ikke hjemsøgt lenet i sommermånederne. Men nu hviskes der i krogene om, at dagene igen begynder at blive kortere og alle ved, hvad det føre med sig... Snart er freden forbi. Snart vil klinger igen mødes og lyden af ufred igen give ekko.

Narabonderne tænker frygtsomt på landsforræderen Adrian og hans folk i Dragegabet, men de få rygter der slipper igennem Emyr fortæller, at den rød-sorte hærs øjne skulle være rettet mod vest, hvorfra lyden af marcherende støvler give genlyd fra et rige, som heller ikke bryder sig om de, som underkender deres religion. Glæden herved overskygges imidlertid hurtigt af Emyr, som ligeledes her, efter sommerens varme fortager sig, igen forsøger at indskrænke Narabonds grænser.

I Nordlenet rygtes det, at alle adelsmænd i disse tider bliver besøgt af en lille gruppering af pilgrimme fra Etos. Hvad de beder til Guderne om at opnå ved dette holder både adel såvel som præsteskabet hemmeligt for de almindelige borgere.

I grænselandet Vinterskoven er uroen også ved igen at indfinde sig. Sommerens neutralitet vil uundgåeligt snart blive til konflikt igen og sommerens planlægning blive ført ud i livet.

Teaser Juni 2016

Etos År 26 E.H. Jeg, Mester Simian Scarbalius, moralsk kodexvogter af Magiens Cirkel sidder i biblioteket i Gagail Lysbringers Vinthel. Jeg kan mærke en kraftfuld udladning af rå mana, og da jeg kigger ud af vinduet i tårnet, ser jeg to skikkelser træde hen til døren, som med ét åbner sig for dem. Kort tid efter bliver jeg tilkaldt sammen med de fire andre kodexvogtere til kammeret der fører ind til Gagails private rum. Ind træder der to halvelvere, en i mørkt tøj og en i lyst tøj. Disse to kigger på forsamlingen af Magiens Cirkel kodexvogtere, og de to residerende Nimarpræster. Den lyse hæver sin stemme: ”Jeg er Elias og dette er Aeon, vi er de sidste to lærlinge af Vinthel Mestrene. I der kalder jer selv for Magiens Cirkel forlad denne bygning og sæt ej fod i denne mere”. Han lader sin stav ramme gulvet, og med et står vi ude foran tårnet, kort tid efter åbner der sig en portal og ud dumper de to Nimarpræster. I løbet af natten begynder der så småt at dukke magiske runer op på vinthelet, og den dør og de vinduer der var forsvinder fra tårnet. Nu står Vinthelet, som Magiens Cirkel er bygget rundt om, midt på center pladsen og giver et svagt skær af lys fra de mange runer der er på det.

En sen nat ved Dulstadts havn sker det utænkelige for de Emyrianske tropper. Deres forankrede troppeskibe synker pludselig. 22 skibe går ned, og den Emyrianske hær har lidt et stort tab af tropper som skulle have været landsat i Narabond. Sårede soldater snakker i krogene omkring en vred stemme der løbende har påkaldt sig nogle ånder med for dem mærkelige navne, og har råbt om at mesteren fra Magiens Cirkel skal dø en langsom og pinefuld død for sin gerning.

Jorgos maning skulle efter sigende være slået fejl i hele Roul-Assin. Krigeren der skulle modtage Jorgos velsignelse inden maningen fortæller alle det samme. Lige inden de løb ind i den rouliske cirkel, kunne de mærke Jorgo forlade dem, og blev efterladt alene imod Herne, Værn og Stand i maningen. Druider og vølver fra hele Roul-Assin snakker i øjeblikket om grunden til denne hændelse, aldrig før set, og rygterne lyder på at der har været et opgør i Aferheim imellem nogle af Sissiana og Arls mirnere, imod ånder der med hjælp fra flere roulere fik adgang til Aferheim, der endte med at koste en Sissianamirner livet.

Det Chatonske Imperie har angrebet øst muren igen ind mod Dragegabet, da man ikke har set tropper på murene hele dagen. Men som de stod klar, og var begyndt at skubbe belejringstårne frem, begyndte jorden at ryste, en jævn og konstant rysten der tog til. Det store spir i midten af Dragegabet som man lige kan skimte fra de Chatonske linjer begynder at lyse, og de mørke skyer omkring spiret begynder at danne ringe der cirkulerer rundt, væk fra spirets spids. Jorden stopper med at ryste, og der bliver helt stille, og med et brag der skubber skyerne væk fra spiret, sendes der en søjle af ild, magi og lys mod himlen. Søjlen lyser alt op i noget tid, og den Chatonske hær står som forstenet og ser på. Som om det første brag ikke var højt nok, så var ingen klar på det næste, med en lyd der kunne minde om et tordenskrald, men så kraftigt, at nogle af soldaternes ører begyndte at bløde, kom der et brag der fik spidsen af spiret til at sprænge i stykker, og søjlen af ild, magi og lys forsvandt. Der var en kortvarig jubel blandt legionærerne, men den blev hurtigt udskiftet af chokeret stemning. Da de så op mod himlen og så en Rift skåret i himlen selv.

Udsendinge fra Magiens Cirkel, ledet af Mester Andre D'Archon og Mester Livia Ventus DeGaidron, ankom for at hente renegaten Abel Rarh. Efter en konfrontation i Donum Ragnars port, gik det hurtigt op for dem, at han nægtede at tage med dem til Etos. Udsendingene blev eskorteret ud af Roul-Assin, og da de havde krydset grænsen til Narabonds jord, angreb det rouliske folk dem i et hurtigt og kaotisk angreb. En del måtte lade livet fra Magiens Cirkels side, dog lykkedes det for Andre D'Archon senere at slå renegaten ihjel ved det Tarkinske handelshus, efter at være blevet helbredt tilbage til livet af en roulisk borger, hvorefter de få overlevende flygtede fra Vinterskoven med en vred roulisk hær i hælene. Ifølge de gamle love er et angreb på en fra Magiens Cirkel et angreb på cirklen som helhed, og derved må man gå ud fra at Roul-Assin har erklæret krig imod Magiens Cirkel.

Under den årlige majfest, som fulgte traditioners gang, skete der noget der ikke er sket før. Majbruden have ukontrollerede udbrud af magi, og nogle gange med kraftig virkning. Om det havde noget med det liv Rumlefod tog dagen før vides ikke.

Det både ses og høres at sortelvernes interesse i Nordlenet er vokset. Hvad deres interesse præcis handler om er der ingen der ved - men ikke desto mindre er de vokset hastigt i antal. Det siges at de tilmed har fået en Matriark, men hvorfor hun er ankommet - og endnu vigtigere hvordan - er der kun teorier om. Fanabina Kirken i Etika er begyndt at røre på sig, efter de har kunne mærke Moderens vrede og frustration. Flere sortelvere har måttet lade livet under ritualer i underverdenen, og andre er besvimet ud af ingenting - også på overfladen - hvilket viser at Fanabina er rasende. Flere udsendinge er derfor blevet set i Nordlenet, heriblandt både Kardinal Voke, en Højpræstinde og en Højpræst - de to tilsyneladende tvillinger. De skulle efter sigende have afleveret noget til huset der var af så stor betydning, at det skulle eskorteres. Efter deres ankomst til Nordlenet er Voke forsvundet, men det er hørt at han stadig befinder sig et sted i Nordlenet.

Teaser Maj 2016

Rygterne om at Dronning Tirri Narabond af Narabond er på vej med en hær for at tilbageerobre Nordlenet, har skabt en del små oprør der hvor Emyrs styrker ikke er til stede. Det har resulteret i at Emyr har sendt tropper ud for at holde befolkningen i ro og følge de Emyrianske love, oftest ved brug af magt.

Det gamle ordsprog om at Natten er mørk og dybet er fuld af rædsler, har vist sig at passe, da store mængder af sortelvere er set komme frem og gøre krav på de gamle områder ved Sortesøerne.

Der snakkes på kroerne langs floden mellem Nordlenet og resten af Narabond om, at Emyr er ved at bygge mindre forsvarsværker, nok for at gøre det svært at krydse floden.

Imperiet har lavet et udfald mod Dragegabet, men måtte trække sig, da det viste sig at Adrian ikke skyr nogen midler, og havde fået Randal til at fremmane dæmoner til at tage imod de første regimenter, før de nåede muren.

De udøde der er blevet set på det sidste vandre hvileløst rundt ser ud til at søge mod bjergene, hvorfor vides ikke, men der går rygter om at nogen har fundet ud af hvorfor de har rejst sig, og at de ikke var begejstrede for svaret.

Maj nærmer sig, og overalt i Santilia er den årlige majfest under forberedelse, men hvor man har kunnet nyde den kommende sommersol, ser det ud til at selv naturen i Santilia er kold og tilbagetrukken. Om det er dette der gør skovens dyr urolige og Rumlefods humør dystert vides ikke.

Der er forstyrrelser i rifterne i Vinterskoven, som om balancen mellem dem er blevet forstyrret af en ny tilstedeværelse

Teaser April 2016

Der er begyndt at opstå teorier, i Vinterskoven, omkring hvorfor de døde går igen, samt en frygt for hvad der ville ske hvis det der var skyld i det kom til Kungstad, med de store gravpladser, efter slaget om Kungstad.

Immunis Broderskab har efter et vellykket fremryk i Vinterskoven, besluttet sig til at udvide deres indflydelse og netværk til flere steder på Niraham. De er blevet set flere steder, med en elver klædt i blå, guld, hvid og sort, samt en tatovering i ansigtet i front. Denne person har beordret flere medlemmer ud for at finde passende lokationer til nye videns akademier og har sendt en personlig invitation med brev til alle han finder værdige til at slå ham følge inden for hans orden.

Der er snak om at dværgene har fået en stor bestilling på grund af deres evner og håndværks snilde, men at de ikke har alle de råvarer de skal bruge. Disse råvare-leveringer skulle efter sigende have kostet meget sølv.

Rygter siger at Iorin har vendt en af sine disciple ryggen. Et af hans værdsatte artefakter er mistet på Niraham, efter lemfældig omgang af en ung Iorin præst. Kirkens øverste overhoveder overvejer kraftige repressalier for at genvinde Iorins gunst.

Dronning Tirri Narabond af Narabond er begyndt at marchere mod Nordlenet. Hun er set ride forrest for hæren, flankeret af Den Monopatiske Garde, bærende Nimars Krone på hovedet.

Ved nyheden om at Dronning Tirri Narabond af Narabond er på vej er der begyndt små oprør mod de besættende Emyrianske styrker, som slår hårdt ned på alle der bryder deres love.

Teaser Marts 2016

Liljens Nexus har haft møder med Magiens Cirkel om, at Magiens Cirkel ikke anerkender de beføjelser som Dronning Tirri Narabond af Narabond har givet dem. Samt at hvis de ikke kalder deres Renegatjæger tilbage vil det få konsekvenser.

Ved den omtalte retssag ved Livstræet omhandlende Piraña Morgendug Rantell, som skulle dømmes af de tre dommere Tyrion Istezari, Silvania Sølverrose Akhantus og Damien Rimfrost, var der et stort fremmøde og meget interesse omkring, selv andre racer havde taget den lange rejse for at overvære denne begivenhed, selv om det siges at elvisk gøren altid tager lang tid. Piraña Morgendug Rantell blev fundet skyldig i tiltalepunkterne, men der blev lagt vægt på de gerninger Piraña havde gjort i sit liv, og de karaktervidner der var til stede under retssagen der understøttede dette, gav udfaldet at hun blev dømt til at være slægtsløs, og erklæret at hun fremover vil være Piraña den slægtsløse, samt hun påtog sig en opgave om at få gjort Rumlefod rask igen.

Der går rygter om at der har været repræsentanter fra Sidas råd og repræsentanter fra Bjerget på besøg hos alle jarldømmer og yder- og grænseposter i hele Roul Assin, for at høre folkets holdning til nationen i Dragegabet, og deres leder Adrian.

Det viste sig at den ene dommer under den elviske retssag Tyrion Istezari, var den hærfører der fik opgaven at rydde Fredsengen, og da dommernes følge af Istezari-soldater var ved at forlade Vinterskoven, faldt de i et veludført baghold. Hvis det ikke havde været for Asha Siranius og de andre santillianske elvere, ville alle Istezari-elverne været slået ihjel. Tyrion Istezaris liv blev kun lige reddet af hans magiske rustning, men der går rygter om at han faldt om få hundrede meter efter bagholdet, og det var kun hans vilje der havde holdt ham oppe, for ikke at tabe ansigt.

Det chatonske imperiums belejring af den østlige mur ind til Dragegabet har haft problemer med at få deres forsyninger frem, da en del af dem forsvinder. For at opretholde tempoet af de volde der bliver bygget uden for den østlige mur, har det chatonske imperium indgået aftaler med Emyr, der forpligter begge parter til at bistå hinandens krige, om det er de Buranske elvere eller nationen i Dragegabet.

En roulisk borger er på flugt fra Donum Ragnar. Denne borger vil åbenbart ikke dø ved hverken stål eller ild. Borgeren er set flygte mod grænsen af nordlenet.

Det siges at det var Tornene der stod bag det veludførte baghold på Istezari soldaterne og dommeren, og at deres pile ikke ramte andre end Istezari-elvere.

Der har været en del træfninger mellem Emyrs og Buranus’ flåder, begge sider har lidt tab. Men det ser ud til at begge nationer ser hinanden an.

Teaser Februar 2016

Rinas portal der har været skyld i frygt og utryghed, er lukket. Efter at dværgene fra Hammerly, havde fundet ud af en af de mange muligheder der er med objektet fra himlen, også kaldt Djorkas Nøgle. De fik med et større ritual og håndelag lukket portalen, som derefter sank i jorden.

Der er ikke blevet observeret så mange udøde mere, da de mange uger med bidende kulde og frost må have gjort det af med dem. Men der er andre der mener at de ikke bare kan forsvinde, og at der ligger noget bag.

Efter at Emyr trak mange af deres tropper tilbage for vinteren og kulden er der kommet en del handel gennem Nordlenet og det virker til at da frosten trak sig tilbage, så har Emyr sendt tropper ud igen for at holde styr på alle disse vare der bliver sendt frem og tilbage og beskatte dem.

Der går rygter om at nogle af de vare der bliver solgt er af de mere delikate slags, og Luminos har været på patruljer efter disse personer der fragter disse vare.

Emyr har ligeledes meldt krig mod Buranus, og der er rapporter om angreb til søs mod de skibe Buranus har haft på pirat jagt. Der går endda rygter på at der er udlovet dusører på Buranske officer, hvis de tilfangetages.

Det chatonske imperium har belejret den østlige mur ind til Adrians rige i Dragegabet og den chatonske Iorin kirke har erklæret "hedningen" Adrian for dødsdømt.

Der har været en del snak ved og omkring Livstræet om en kommende elvisk retssag, omhandlende en elvisk kvinde, og der siges at der er en del forberedelser ved Livstræet til denne retssag.

Teaser Januar 2016

Vinteren der havde ventet på sig er rullet ind over Nordlenet. Søer og floder er frosset til, og de storme der hærger gør det svært at rejse.

Der er holdt et stort nytårs karneval i Kungstad hvor temaet har været den kommende sejr over Emyr, når de tager Nordlenet tilbage.

Der er også sent Narbondiske styrker til Østlenet for at holde grænserne.

Det har været svært at få vare over Karmirrhavet, da piraterne fra Kamirr har været meget aggressive på det sidste. Buranus forsætter med at patruljere i Karmirrhavet for at beskytte deres handelsskibe og de skibe der handler med Buranus.

Det Chatonske Imperium har efter de sidste uroligheder, valgt at give borgerne noget andet at snakke om og flytte fokus fra snakke om oprør. Ved at starte en belejring at Dragegabet. De har flyttet 2 legioner til muren ved Dragegabet, som er ved at grave vold og sætte palisader op langs muren i god afstand fra blider og andet skyts.

Det virker til at Magiens Cirkel er kommet sig over borgerkrigen i Narabond og er begyndt at følge op på mange af de ting der har været negligeret. Samt at få lavet nogle nye love.