Ansøgning af økonomisk støtte

Man kan udelukkende søge økonomisk støtte fra foreningen såfremt man er medlem af denne. Nedenstående er en vejledning i hvad en ansøgning skal inkludere, hvad vurderingen er bygget på og hvornår, der er deadlines.

Ansøgningen sendes til foreningens bestyrelse på mail-adressen: Bestyrelsen@nordlenet.dk

Inkluderes i mailen:

 1. Navn
  a. Hvem ansøger(fulde navn og medlemsnummer), personer/gruppering
 2. Formål med ansøgningen
  a. Hvad vil I gerne søge penge til og hvorfor?
  b. Hvordan vil projektet gavne spillet i skoven?
 3. Budget
  a. Overslag på beløb, og hvilke materialer I regner med at købe

Ansøgninger for økonomisk støtte bliver behandlet af to omgange, første omgang med deadline 1. april (I 2019 vil denne deadline være 1. maj), anden omgang med deadline 1. oktober.
Der gøres opmærksom på, at det tager tid at behandle disse ansøgninger, og der skal derfor ikke forventes svar på ansøgningen til næste spilgang. Der kan også være mange ansøgninger, hvorved behandlingstiden kan forlænges.

Har man akutte behov, som f.eks. et bålfad der bryder sammen, kan der søges ud over de to omgange hvor ansøgninger normalt bliver behandlet. Til dette kan der højest søges om 500 kr., og vi efterstræber at imødekomme den så hurtigt som muligt, men der kan gå op til en måned før den bliver besvaret.

Det understreges også, at der ikke er garanti for at ansøgningen bliver godkendt; det kan være at det bedømmes at projektet ikke er gavnligt nok for spillet i skoven til at det kan få støtte, eller at beløbet simpelthen er for stort til at det kan lade sig gøre. Der er også mulighed for at ansøgningen bliver godkendt, men med et lavere beløb, end hvad der blev ønsket.
Det anbefales at man ikke går i gang med projekter, man ikke har råd til at betale selv, før man har fået sin ansøgning godkendt, da bestyrelsen og foreningen IKKE er ansvarlig for at betale udlæg der ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen.


Udlæg for ansøgninger der er blevet godkendt, bliver refunderet i bytte mod en gyldig kvittering. Hvis der ikke er en kvittering for hvad pengene er blevet brugt på, refunderes udlæggene ikke.
Det kan anbefales at tage et billede af kvitteringer, så man er sikker på, at man ikke kommer til at smide den væk.

Til sidst kommer der en definition af en kvittering, som forklaret på forbrug.dk:
”Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt en vare. Du skal bruge din bon, hvis du vil klage over varen eller bruge en eventuel fortrydelsesret.
Du skal altid gemme din bon i mindst to år, hvis du vil bevare dine rettigheder.
På bon eller kvittering skal der helst stå:
• Varens navn eller art
• Prisen
• Købsdatoen
• Butikkens navn
• Eventuelle aftaler, fx ret til at fortryde købet”