Tilskud og støtte 2023

Her på siden kan du se projekter foreningen har kørt i løbet af 2023. 

I en almennyttig folkeoplysende forening er tilskud og fondspenge en vigtig ting af at kunne lave større projekter. Derfor er vi utroligt glade for de tilskud og den støtte vi får til at drive projekter i Rollespilsforeningen Hareskoven. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de fonde som støtter os stort og småt. 
Vi kunne ikke lave lige så mange projekter uden jeres støtte. 

På vegne af Rollespilsforeningen, bestyrelsen, frivillige ildsjæle, alle vores medlemmer og arrangører vil vi gerne sige tak til de som har støtte os. 
Tak for hjælpen.!