Roulerne

Holdnavn:

Roulerne

Holdleder:

Niklas Quistgaard

Kontaktinfo:

Niklas@Standbyholdet.dk

Race:

Mennesker

Spiltype:

Vi har en god blanding af alle spiltyper

Status:

Åbent, dog skal nye spillere igennem en optagelsessamtale inden man kan starte på holdet, og derefter en 3 mdr. prøveperiode.

Krav:

Senest 3 måneder efter din start på holdet, forventer vi at du har et kostume der lever op til vores standard og kultur. Samtidigt forventer vi at du har en færdig baggrundshistorie som er godkendt af holdet. Du vil naturligvis få alt den hjælp og vejledning du kan ønske dig til at lave begge dele. Et typisk Rouler kostume er inspireret af vikingetiden, og består af en kofte, et par posebukser og en strudhætte.

Rouler holdet har meget hold udstyr og vi bruger hver spilgang 1 til 2 timer på at sætte vores lejr op, og 1 til 2 timer på at pakke den ned igen. Vi forventer at du viser engagement på holdet med opsætning og nedpakning. Med engagement mener vi at du er deltagende og tilstede før og efter en spilgang.
Holdet har en holdkasse, som alle spillere betaler til hver spilgang. Holdkassen dækker bl.a. transportudgifter og indkøb af hold udstyr, adhoc udgifter til kaffe, the og frugt osv..
Det koster 30 kr til holdkassen pr. spildag. Første spilgang er dog gratis.

Placering:

Donum Ragnar, Roulerbakken, i den nordlige ende af spilområdet

Ingame beskrivelse:

Roulernes hjemland er Roul Assin, som grænser op til Narabond i den nordlige ende af Vinterskoven. Her ligger Donum Ragnar, som er den sydligste Donum (borg) i Roul Assin. I Donum Ragnar finder man et bredt udsnit af den Rouliske befolkning, verdslige som gejstlige.
Livet i Donum Ragnar er ikke nemt, og man skal holde fast i sine Rouliske traditioner og opdragelse for ikke at glemme hvem man er. Om man er borgherre eller kriger, druide eller jæger, bliver man konstant stillet over for den barske virkelighed Vinterskoven byder på.

En Rouler er et menneske der har Roulisk blod i årene, helst fra begge forældre. Han nærer en indgroet mistro til alle ikke menneskelige racer. Han er meget konservativ og værdsætter sin slægt, ære og traditioner over alt andet. Han ved at han ikke er mere værd end de generationer af Roulere der har levet før ham. Man siger at “Roulisk mod er Roulisk blod” -altså at det mod og ære en Rouler besidder, stammer fra forfædre og de Roulere der har båret det Rouliske folk frem til i dag. Han respekterer mod og loyalitet og hvis han giver dig sit ord, så kan du være sikker på at han vil holde det.
Skriftsprog er forholdsvis nyt i Roul Assin, og derfor indgås aftaler og handler traditionelt på håndslag og ved at give sit ord. Derfor er det meget vigtigt for en rouler at vide at folk stoler på hans ord.

Roul Assins Dronning hedder Sida Skarphedin, og har til huse i byen Skarphedinstadt, som ligger i det nordøstlige Roul Assin.

I det centrale Roul Assin ligger et stor bjerg der bliver kaldt Cebryn. Det er her de Rouliske druider og vølver hører hjemme. Cebryn er et helligt bjerg for den åndetro langt de fleste Roulere bekender sig til (ca. 90% af befolkningen). I daglig tale bliver gejstlige omtalt som “folk af bjerget” og der er folk af bjerget i næsten hver eneste lille by i Roul Assin.

Offgame beskrivelse:

På Roulerholdet kan du spille næsten alt. Enhver spiller på holdet er selv ansvarlig for at opsøge og bygge sit eget rollespil. Der er ingen begrænsninger for rollespillet, der er til gengæld ingame konsekvenser.
Roulerholdet er et stort hold som vi gerne vil beholde i lang tid fremover. Derfor gør vi meget ud af at holde en god og ærlig tone overfor hinanden. Dette betyder at vi konsekvent bringer rygter, drama og uoverensstemmelser frem i lyset, så de hurtigst muligt kan blive løst. Det er et ansvar vi forventer alle tager del i.