Heksejægerne af Venatoria Ordnen

Holdnavn:
Heksejægerne af Venatoria Ordnen

Holdleder:
Mia-Maria Hagelskjær
Kontakt info:
trendxx@jubii.dk
61100027

Sekundant:
Nadia Christensen
Kontakt info:
bardtrum@gmail.com
53321431

Racer:
Mennesker, elvere, halvelvere, højelvere, dværge

Spil:
Vores primære spil er magi, kamp, viden/læringspil og kultur spil, men hvis lejligheden viser sig er handels og diplomati spil med mere også muligt.

Status:
Åbent for nye spillere der matcher vores koncept og holdets kemi - her vil nogle prøve spilgange komme på tale, så vi kan se om kemien begge veje passer.

Krav:
Det tages som en selvfølge at man kender og følger de generelle regler i Nordlenets saga, samt de for ens karakter gældende regler for evner og færdigheder.

Vi er fælles om opsætning og nedtagning af lejr. Det er ikke er krav at man deltager hver gang, blot at man giver besked så lejren kan tilpasses.

Placering:
Handelsbyen i Narabond (området omkring Handelshuset)

Ingame beskrivelse:
Venatoria Ordnen er stiftet af Mester Velentio, også kaldet Den første Mester, der ønskede at rense Niraham for hekse og deres værk. Venatoria Ordnen er bygget på princippet om De tre hjælpere som alle ordnens medlemmer uddannes indenfor. De tre hjælpere er:

Kamp: her er tale om kamp til både angreb og forsvar.
Magi: kamp magi i felten og magi i form af større og mindre ritualer.
Viden: alle former for viden der er relevante for, og kan understøtte en heksejæger i sit arbejde.

Dette kunne for eksempel være studier af gamle skrifter, myter og sagn, efterretnings og informations indsamling, viden om urtekundskab og brygge med mere. Venatoria Ordnen har med succes opsporet og nedkæmpet mange hekse i gennem tiden og hele tiden også rekrutteret og udlært nye heksejægere. Men en opgave går galt og ordnens leder, Venator Toke, mister livet. Før han dør, overdrager han ansvaret for at føre ordnen videre til sin lærling. Men ordnens medlemmer er splittet efter tabet af deres gamle leder, og ordnen ender med at gå i opløsning og heksejægerne går hver til sit.

Kun en lille gruppe der stadig er tro mod ordnens kodeks og grundtanke bliver sammen og drager til Vinterskoven, for her at forsøge at samle og genoprette Venatoria Ordnen til sin fordums styrke og for at fortsætte arbejdet i Den gamle mesters ånd.

Offgame beskrivelse:
Vi er et lille hold der ønsker en meget aktivt spilstil primært inde for magi, kamp/kamptræning, viden og læringsspil - læringsspil inkluderer forskellige ingame studier, efterretnings og informations indsamling, oplæring af lærlinge med mere. Da vores hold ingame skal kunne favne mange forskellige opgaver og arbejde på tværs af grænser og kulturer i skoven, er der også plads til meget forskelligt spil - også meget mere end hvad der lige er nævnt her.

Vi er et hold der lægger vægt på et godt fællesskab med en god stemning, og hvor der er rart at være for alle - vi skal have det sjovt og hyggeligt sammen.

Vi afholder workshop hvor vi videreudvikler vores roller og relationer samt bygger kostumer, udstyr, ting til vores lejr, og selvfølgelig hygger og fortæller warstories.