Nordlenets Saga – Vinterskoven

Narabond er opdelt i fem lener: Nordlenet, Sydlenet, Østlenet
Vestlenet og Midtriget. Midtriget kendes også som Akonia, og
rigets hovedstad, Kungstadt, er beliggende her. Det er herfra, at
Narabonds konger regerer.

Nordlenets Saga udspiller sig i Vinterskoven i det nordligste af
rigets lener. Nordlenet har typisk altid været det hårdest ramte
len, og da Vinterskoven er en vigtig adgangsvej for handel i lenet,
kan man næsten altid være sikker på, at alt ondt, som overgår
lenet, også rammer Vinterskoven.
Skovens navle er Barazels eng, som i tidernes morgen udgjorde et rigt handelscentrum, men som nu ikke huser meget andet end nogle få handlende.

Vinterskoven har særligt været præget af stridigheder mellem
narabonerne og roulere fra nord, men i de seneste år er skoven
også blevet overrendt af sultne orker og gobliner fra Rustbjergene samt sortelvere fra undergrunden.

 I skoven findes også en elverbefolkning, som forsøger at beskytte deres besiddelser – ikke mindst da et af deres hellige livstræer befinder sig her.
I årene efter himmelkrigene kom også en invasionsstyrke fra det
Chatonske Imperium til Nordlenet.