Huskeliste til medlemmer

Skemaer

I skal selv have jeres karakterskema med i skoven, selv sørge for at få opdateret skemaet i timen op til briefing, have det på jer i spil, til når der er stikprøvekontrol. Har I ikke skemaet på jer, kan I ikke bruge jeres evner. Har i ikke et skema endnu, forventes I selv at have printet et fra hjemmesiden (under downloads) og tage det med til at blive udfyldt og godkendt af Christina fra regeludvalget. Christina eller en assistent er til stede timen op til briefing til at hjælpe med skemaer, ved hareskovshytten.

Våben

I forventes selv at have tjekket jeres våben, så vi er sikre på at de ikke skader spillere eller udstyr når de er i brug. Der foretages løbende våbenkontrol i skoven. Der forventes ikke regeltekniske sikringer, men herimod sund fornuft. Er du i tvivl, så lad våbnet blive hjemme, eller tag det med op til hytten og spørg en af de frivillige.

Briefing og information

I forventes at oplyse jer selv om alt hvad der er relevant for spilgangene. Derfor skal I som minimum deltage i briefing. Kan I ikke det, forventes I at bede jeres holdleder briefe jer, når I ankommer – inden I går i spil. Har I ikke en holdleder, kan I henvende jer på bagsiden af hytten og få de vigtigste ting at vide. Brug ringeklokken.


I forventes at tjekke ind ved hytten før I går i spil.
I forventes at have læst bagsiden af jeres skema især.
I forventes at læse de referater/nyhedsbreve bestyrelsen lægger op på hjemmesiden.
I forventes at informere jer om hvad der bliver debatteret til holdledermøder, via jeres holdleder.
I forventes at overholde ordensreglerne på vores facebookside, når I debatterer derinde.
I kan med fordel læse teaser inden spilgang, da dette kan have påvirkning for jeres spil.