Generelt

Hvor: Spillet afholdes i Lille Hareskov nær Værløse.

Hvornår?
Der spilles den første søndag i hver måned. I sommerhalvåret starter spillet allerede om fredagen eller lørdagen. Detaljerne for de enkelte spilgange bliver postet i et Facebook event.
Briefing: Her tjekker du ind/betaler inden spilstart, får information vedrørende sikkerhed, arrangementets tider, mulighed for at udfylde karakterskemaer/spørge arrangører til råds mm.

Tiderne herunder er vejledende, hold dig altid opdateret i Facebook events på Nordlenets Saga Facebook gruppen.

1-dags spilgang, tider:
Briefing/Check-in, tider:
Check-in: mellem 09.00 og 10.00 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93, (se Kort)
Skema-udfyldning: Mellem 9.30 og 10:00
Briefing: 10.00
De-briefing – mellem 15.00 og 17.00 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93, varierer afhængig af årstiden dette bliver meldt ud til briefing.

2-dags spilgang, tider:
Briefing/Check-in på en lørdag: Typisk kl 14 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93, (se kort), men tjek altid kalenderen for at være sikker.
Briefing/Check-in på en søndag: Mellem 10 og 11 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93. Her kan ikke laves skema.
De-briefing – mellem 15.00 og 17.00 på Gisselfeld Eng, varierer afhængig af årstiden dette meldes ud ved briefing.

3-dags spilgang, tider:
Briefing/Check-in Fredag: Harreskovshytten, Ballerupvej 93, Opsætning fra kl 16.00, Check-in 19.00 til 20.00, briefing kl 20.00
Briefing/check-in lørdag: Mellem 10.00 og 11.00 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93.
Briefing/Check-in søndag: Mellem 10.00 og 11.00 ved Harreskovshytten, Ballerupvej 93,

Hvad koster det?
Årsmedlemskab 400,-
Enkelt spildag 75,-
Årsmedlemsskab løber fra den 1. januar til udgangen af februar året efter, uanset hvornår på året man melder sig ind. Medlemsskabet giver stemmeret til generalforsamlingen, gratis entre til alle foreningens arrangementer samt rabat til Cafeaftener og hos udvalgte rollespilsbutikker. Dette gøres med det medlemskort efter man modtager efter indmelding i foreningen. Hertil får man adgang til karakterskemaer med udviklingsmuligheder – for enkeltdagsspillere er der kun 3 typer simple roller man kan spille.

Det koster 20 kr at genbestille et medlemskort og 5 kr at få foretaget print af skemaer, regler mm.

Handicapledsagere betaler ikke.

Betalingsreglerne for børn og unge.

Børn under 10 år spiller gratis. Børn og unge mellem 10 og 14 år betaler 40 kr pr spildag, 75 kr pr spilgang ved overnatningsarrangementer. Børn kan ikke blive medlemmer, ej heller betale årsabonnement eller lignende. Værger betaler almindelig pris for deltagelse.

De 3 S’er:
Man kan sove ingame i skoven, forudsat man enten bygger en bivuak, eller søger om tilladelse hos bestyrelsen til at slå et ingame telt op. Se mere under Regler om telte. Alternativt kan man slå et almindeligt telt op på bagenden af Gisselfeld eng.
Man kan spise den mad man selv har med, alternativt indgå i den madordning de forskellige lejre har internt med hinanden.
I sommerhalvåret ved overnatningsspilgange kan man benytte det transportable toilet, der stilles op på Trehjortesti. Derudover er der hele året adgang til toiletter i Hareskovshytten.

Vigtige steder i skoven:
Hareskovshytten, Det Tharkinske Handelshus og Roulerlejren – her er mulighed for at få førstehjælp, samt blive kørt til akutmodtagelsen, hvis uheldet er ude.

Derudover er der altid mulighed for at få kontakt til arrangører eller bestyrelse i Hareskovshytten, hvor der også er briefing og de-briefing.

Kørselstilladelse:
Man kan få adgang til kørsels-tilladelsen, ved at henvende sig til Holdrepræsentanterne (se facebook grupper). Her aftaler man på sit holds vegne, hvordan og hvorledes man får adgang til den tilladelse der er til deling. Man må KUN køre i skoven med tilladelsen i bilruden, ellers er al kørsel forbudt. Bemærk max-grænse på 30 km/t

Regler og skemaer: 
De generelle regler kan findes på hjemmesiden, samt en PDF version af disse og karakterskemaerne kan hentes under Downloads.