De Grå Vogtere

Holdbeskrivelse – De Grå Vogtere

Navn: De Grå Vogtere

Holdleder: Ida Juul Farver (sekundant er Christian Krapper)

Kontakt info:
tlf: 25211770
email: idaarbejder@gmail.com

Race(r): Mennesker, skovelvere, halvelvere, nogle få højelvere.
Spiltype(r): Intrige, politik, informationsspil, plotspil, ikke så meget kampspil (men det hænder)
Status: Åbent, dog med prøveperiode

Krav: Det er et krav at man jævnligt deltager i opsætning, nedtagning og oprydning. Det er desuden et krav at man får godkendt sin karakter hos holdlederen først, da vi gerne vil sikre at spilleren kan løfte det vidensniveau der passer til den type karakter man har valgt.

Placering: Tæt på Ballerupvej 99/Savværket, i nærheden af ”Skrædderen” (gammelt egetræ, i spil kendt som livstræet).

In-game beskrivelse:

De grå vogtere i Santilia:

"Vogterne eksisterer med hovedformålet, at gå der hvor man ikke vil bede andre om at gå. Vogterne går gennem mørket, for at søge lyset, og i den proces mister mange både livsglæde, formål og styrke. De udsætter sig selv for det man véd vil lede andre i fordærv. Vogterne mener, at for at finde løsninger og forstå det forfærdelige, det vanvittige og det mørke, må man betræde netop den vej, for at forstå den. Forstår man den, kan man også bekæmpe den. Verden udenfor er dog mistroisk, da mange ikke tør stole på medlemmer af vogterne – hvorfor skulle de være mere immune end alle andre?

For at vogternes arbejde skal fungere så effektivt som muligt, består vogterne af blandede racer. Hver især har sin religion, sin race, sit folk – men alt dette sættes til side, når man bliver en del af vogterne. Når individer udpeges som vogtere, og sendes på en mission, gøres dette KUN med velsignelse fra den øverste myndighed i den enkeltes kultur. Således har Illuduin fået tilladelse fra øverste myndighed i Buranus, Piraña fra fyrstinde Tanaya og så fremdeles.

Vogterne arbejder for at etablere videns-samarbejder med så mange som muligt, hjælper gerne med at løse komplekse situationer, for på den måde at skabe et ry og et netværk, som Vogterne senere hen kan trække på, hvis mørket truer for alvor."

Trosbekendelse:

Trosbekendelsen ved indvielse af en vogter:

I mit liv har jeg vandret i lyset, og jeg har kendt lyset.

I mit liv har jeg vandret i mørket, og jeg har kendt mørket.

Jeg frygter nu hverken lyset eller mørket, selv om mørket altid vil søge at skabe frygt i mit sind.

Jeg vælger at vandre i mørket. Med alt hvad jeg er og hvad jeg står for. Mørket skal være min følgesvend, for således lærer jeg min fjende at kende.

Jeg frasiger mig enhver troskab og alliance jeg har, som kan stille sig i vejen for, eller svække mit arbejde for De Grå Vogtere.

Jeg tjener De Grå Vogtere for og med livet, så længe mit legeme står mig bi. En vogter vil fremover være min sande bror eller søster, mere end min egen blodsbror eller søster.

Modtag mig i mørket, og lad mig blive en del af jeres broderskab.

Om selve broderskabet i Niraham

De grå vogtere stiftedes for godt og vel 450 år siden. Broderskabet blev stiftet af to halvelvere, et tvillingepar, der var trætte af at mørket fik lov at dominere, alene baseret på de forskellige folkeslags rigide holdninger til hinanden og til andre racer. Set i lyset af deres egen herkomst, gjorde de det derfor muligt for enhver at blive en del af broderskabet.

Oprindeligt var de begge aktivt praktiserende, men efter, gentagne gange, at have bekæmpet mørket aktivt, leve med det, vandre i det, for bedre at lære den sande fjende at kende, fik broderen, Vanar, nok af verden. Han ønskede ikke at tage sit liv, men indså, at han ikke længere kunne bekæmpe mørket, da det med sikkerhed ville finde en vej til at indtage hans sind. Vanar opholder sig derfor udelukkende i Skyggehjem nu, hvor han leder og administrerer broderskabet, og holder opsyn med de krystaller der gengiver sindets tilstand hos de mange medlemmer.

Hans søster Silja rejser rundt til de brændpunkter, hvor Vogterne har størst problemer. Hun evaluerer de forskellige trusler der manifesterer sig på Niraham, og rådgiver til hvordan man kan gribe ind. Hvor Vanar er forvalteren af viden, er Silja den praktiserende, der hjælper med at lægge planer og skaffe det mandskab der er behov for i svære situationer.

Placeret rundt omkring på Niraham, befinder sig et ukendt antal celler af Grå Vogtere. Cellerne består typisk af 5 til 50 mand, afhængig af behov, og huser alt fra magere, præster, jægere, snigmordere og diplomater. Hovedparten af cellerne befinder sig i Narabond, Santilia, Eislonien, Zarabash og Gothia

De grå Vogtere opererer nogenlunde frit i de forskellige lande, da langt hovedparten af monarkerne har underskrevet et dokument der tillader Vogternes færden, set i lyset af, at de kæmper mod et fælles onde. Dog forhandles der til stadighed med flere andre lande. Således er der endnu ikke lavet en aftale med Zarabash, andet end at Vogterne er velkomne til at bosætte sig der, forudsat de følger de samme regler gældende for alle andre borgere. I Santilia, Eislonien og Narabond har Vogterne en smule friere tøjler. Dog kan det forekomme at en Vogter stilles for retten, hvis ikke de kan retfærdiggøre deres handlinger tilstrækkeligt, dette dog kun efter at have informeret Skyggehjem.

Skyggehjem er de Grå Vogteres hovedkvarter. Ingen ved helt hvor det ligger, andet end at det ligger i et ubeboeligt, vindblæst område, hvor slettelandskab og ørken dominerer. For det uvidende øje, ser man en stor, gammel borgruin, der knap rager mere op fra jordoverfladen, end et par meter. Borgen er de efterladte rester af en gammel, glemt konges borg – de sidste tilfældige rester af en glemt storhedstid på Niraham. Men under overfladen gemmer sig et væld af katakomber og underjordiske gange. Stedet er ideelt for et broderskab der ikke ønsker nysgerrige øjne i nærheden, og gennem årene har man udbygget gangene under ruinen. Kun medlemmer af vogterne har adgang hernede, og med hjælp fra de dværge og mennesker der er en del af broderskabet, har man nu fået udgravet og bygget en mindre by under jorden. Kun vogtere med 3 formørkede sole eller mere, har adgang til hele den underjordiske by.

Nytilkomne vogtere af første grad, eller folk der søger Vogterne af andre årsager, bliver således placeret i Den gamle kirke, eller Staldene, separate underjordiske lommer i katakombstrukturen, hvor man har indrettet gæstekamre og undervisning.

I Skyggehjem sidder Vanar sammen med udvalgte femsolede vogtere og koordinerer håndtering af den indsamlede viden. Desuden holder de øje med de krystaller der indebærer en lille del af medlemmernes sjæleessens, så man kan hjælpe dem, hvis krystallen bliver tåget eller formørket. Sker det, iværksætter Vanar to ting: Der sendes en inkvisitor afsted, for at undersøge situationen. Hvis ikke inkvisitoren finder en god forklaring på formørkelsen, samt lader sig overbevise om at problemet løses prompte, er den grå vogters liv talt i timer. Et døgn bag inkvisitoren venter en såkaldt Kvadron – fire femsolede vogtere der er skolet i at afslutte liv, med alle midler. Lederen af kvadronen bærer en krystal, der viser Inkvisitorens sjæletilstand. Således ved han, om der er opstået problemer eller gjort modstand, i forbindelse med inkvisitorens arbejde. Forbliver inkvisitorens krystal klar, afventer kvadronen et døgn, inden de skrider ind. Formørkes inkvisitorens krystal, griber kvadronen ind med det samme, i antagelsen om, at han er blevet mentalmanipuleret eller lignende. Bliver krystallen sort, er inkvisitoren død. Kvadronen adlyder kun inkvisitoren. Hans vurdering er endelig, og uomtvistelig.

De fem sole.

En vogters liv er i mørket, og de fem sole vil altid reflektere dette.

Fra man træder ind i ordenen, bærer man betegnelsen ”Vogter”. For at blive et fuldbyrdet medlem, kræves det dog at man gennemgår de fem sole. Mange vogtere har gennemgået nogle af dem inden de træder ind i ordenen, men der er ingen skam i at have dem alle til gode.

Det mest almindelige er, at solene gennemgås naturligt. Dvs. at man blot lader begivenhederne gå deres gang, indtil en passende oplevelse kommer. Det kan dog også komme på tale, at de rangerende vogtere i området sætter en prøve i stand. Dette vil oftest være en rituel handling, men det er ikke ensbetydende med, at det vil være ufarligt.

Solenes betydning er ikke almen viden, og bliver derfor ikke beskrevet nærmere her.

Off-game beskrivelse:

De grå vogtere er en samling rollespillere, der har det som fokus at have det sjovt sammen. Hvad end det er at løbe efter plottet, nyde warstories og portvin ved bålet eller at lave underhåndsaftaler i ly af mørket, er mange af os spillere gennem mange år, og derfor ved vi hvor vigtigt det er, at alle har en god oplevelse. Nogle gange er vi mange, nogle gange er vi få – men vi spiller for at have det sjovt, ikke for at vinde. Man behøver ikke deltage hver eneste spilgang for at være en del af plottet, men hvis man ved at man ikke kan komme spilgangen efter, skal man undlade at tage plottet og/eller Gyffer med sig hjem.