Regler for kontakt af foreningens bestyrelse, arrangørteam og udvalg.

Generelt uden for foreningens arrangementer må man ikke kontakte medlemmerne privat (facebook, telefonisk eller lignende), med mindre der enten er tale om en akut praktisk situation der ikke kan vente på en mail-besvarelse, eller man besvarer en henvendelse fra arrangørgruppen, regeludvalget eller bestyrelsen. Altså er det i orden at kontakte dem privat hvis der er tale om en her-og-nu ikke-spilrelateret hændelse/situation der ikke kan vente. Som eksempel:

Det er ok at kontakte bestyrelsen/arrangørerne/regeludvalget privat hvis:
- Ex: Man skulle mødes med nogen af parterne, men er blevet forhindret
- Ex: Man skal købe noget med til arbejdsdagen, men er i tvivl om proceduren for indkøb på foreningens vegne.
- Ex: Man ligger inde med kørsels tilladelsen, men netop har brækket begge ben, og ikke har mulighed for at give den videre.
Det er ikke ok at kontakte bestyrelsen/arrangørerne privat hvis:
- Ex: Man vil spørge om noget in-game relateret, f.eks. om man får svar på sit brev til baglandet den kommende spilgang.
- Ex: Man vil snakke med arrangørerne om sin rolle og sit karakterark.
- Ex: Man vil spørge om noget man kunne have læst sig til på hjemmeside/i nyhedsbrev/i teaseren.

Man er altid velkommen til at stille spørgsmål ud i plenum på vores facebook forum, hvis man er i tvivl om hvilken af de to kategorier ens spørgsmål hører under, her garanterer vi dog ikke at vi ser spørgsmålet inden for meget kort tid.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen kontaktes, hvis du har spørgsmål til de praktiske forhold i skoven, hvis du er udefrakommende og har spørgsmål (for eksempel studerende) eller hvis du har et forslag eller en klage.

E-mail: Bestyrelsen@nordlenet.dk

Regeludvalget:
Regeludvalget kontaktes hvis men har spørgsmål til kampagnens regelsystemer, evner, skemaer osv.

BEMÆRK: At de generelle regler gælder i forhold til privat kontakt af udvalgets medlemmer, lige som med arrangørerne.

regler@nordlenet.dk

Arrangørerne:
Arrangørerne kontaktes for eksempel, hvis du har spørgsmål til noget af det spiltekniske i skoven eller hvis du ønsker at starte et nyt hold. Deadlinen for mails der skal være besvaret inden en spilgang er den 15. i måneden, hvis mailen sendes efter får man svar den efterfølgende måned. Under spilgangene (og KUN der) er det derudover muligt at kontakte arrangørerne telefonisk, hvis man ønsker at udføre et ritual eller lignende.

E-mail: Arrangoermail@gmail.com

Telefon nummer: 42664467

Kulturudvalget:
Kulturudvalget kontaktes, hvis man har uddybende spørgsmål til Nirahams eller Vinterskovens historie
og kultur.

Når man skriver til udvalget så bedes spillerne informere følgende til sidst i deres mail:

Navn
Hold (hvis man har et hold)
Spiller nr. (hvis man har et spiller nummer)

Hvis man hverken har et hold eller spiller nummer så vil det være oplagt at man også skriver en årsag til hvorfor man kontakter udvalget om kulturmateriale.

For at udvalget kan besvarer de kulturelle spørgsmål på bedst mulig vis, så der er minimum chance for mistolkninger, bedes man skrive baggrund for spørgsmålet så vi kender konteksten.

E-mail: Kulturiskoven@gmail.com