Spilverden

Kort over Niraham, fra Niraham.dk

Kort over Niraham, fra Niraham.dkNiraham er en fantasy-verden i en middelalderlig setting. Den består af mange forskellige kulturer og folkeslag, og følgende tekst giver en kort introduktion til hvordan den verden hænger sammen. For eksplicitte kulturoplysninger om et land, en kultur, en religion, et broderskab eller lignende, kontakt kulturudvalget på kulturiskoven@gmail.com for yderligere oplysninger om emnet.

Niraham udgør et af de fem kendte planer i verden: Niraham, Aferheim (gudernes verden), Zarazil (skyggeplanet), Danhall (Dæmonernes rige) og åndeplanet (et plan hvor store som små ånder befinder sig).

Vores kampagne tager sit udgangspunkt på Nirahams flade. Her hersker polyteisme, det vil sige, at man både anerkender og tilbeder flere guder. Den absolut mest udbredte religion, er den, der kendes som De Sande Guder.