Spilverden

Kort over Niraham, fra Niraham.dk

Niraham er en eventyrlig fantasy-verden, som vi kender dem fra
bøger og film, med alt hvad dertil hører af magi, guder og overnaturlig fænomener.
 Det er en ældgammel verden, og det fortælles, at der før den blev
skabt, ikke fandtes andet end guderne selv.
 På det tidspunkt i
Nirahams historie, hvor vi nu befinder os, er verdenen på et stadie,
som har mange ligheder med den europæiske middelalder, om end
der også kan drages paralleller til antikkens Grækenland og Romerriget samt i et vist omfang til renæssancen.

 Magiske og overnaturlige hændelser hører desuden til hverdagen
og betragtes som den største selvfølge. Drager flyver i skyerne,
hekse sidder ude i mosen og brygger, og præster og magikere påkalder sig magiske kræfter til at lade ild falde fra himlen.

 Det siger sig selv, at det er vanskeligt at tage disse elementer med
ind i spillet, men det er nødvendigt at være bevidst om, at Niraham er en verden, hvor der sker ting ud over det almindelige, og
hvor karaktererne ikke kun tror på det overnaturlige, men ved at
det findes. 

Der findes en bog kaldet “nirahambogen” som er den store beskrivelse fra A – Z omkring vores univers vi spiller i. Denne bog kan du finde, læse og endda downloade gratis på Niraham.dk 
God fornøjelse!