Religion

De Sande Guder

Troen på De Sande Guder praktiseres blandt størstedelen af racerne og omhandler troen på en slægt af guder, der befinder sig i det guddommelige rige Aferheim. Personer, der praktiserer denne religion, skal anerkende og respektere alle guderne, men vælger ofte en enkelt, som de tilbeder og dedikerer deres liv til. Hver af guderne har særlige egenskaber og domæner, som de råder over.

Nimar er eksempelvis den skabende gud, der opretholder livet og vogter over de retmæssige; Gasnian er den vise gud, som skænker sine tilhængere indsigt og forståelse, Jorin er renhedens og krigens gud, og så videre.

På den måde har guderne fordelt størstedelen af verdens bestanddele imellem sig, og tilbederne udvælger sig oftest den af De Sande Guder, som netop har betydning for dennes liv.

Før alting blev til, var der ifølge De Sande Guders lære kun de fire første guder: Nimar, Rina, Gasnian og Fanabina. Da de vidste, at selv de ikke ville leve for evigt, skabte de verdenen Niraham. Det skulle være deres eftermæle, og for at sikre sig at verdenen ville bestå for al evighed, skabte de racerne og befalede dem at vogte over Niraham.

Udover de fire første guder, var også deres 6 afkom: Djorka, Sissianna, Burania, Aram, Ragil og Rasnasolin.

Guderne valgte profeten Jarco til at åbenbare deres eksistens for racerne på Niraham. Det skete på Djann-højsletten og var en skelsættende begivenhed i Nirahams historie.

 

Herefter forblev Niraham i balance gennem årtusinder, og da kun meget lidt forandrede sig, døsede guderne hen og overlod Nirahams racer til sig selv. De besvarede ganske vist deres bønner, men involverede sig mindre og mindre i verdens gang. Guderne bemærkede derfor ikke, at balancen mellem racerne med tiden forrykkede sig til menneskenes fordel, og efterhånden som menneskene fik smag for magt, begyndte de også at strides indbyrdes.

I år 1469 efter Jarcos åbenbaring brød der voldsomme konflikter ud mellem de forskellige guders tilhængere, og præsterne trak snart efter deres tilhængere ind i den hastigt eskalerende krig. Efterhånden som deres tilhængere faldt, kom det også til kamp mellem guderne selv, og en dag skete det, at deres forenede kræfter mødtes i et slag uden lige. Aferheim splintrede, og en tæt tåge lagde sig over gudernes rige. Da den lettede, stod kun nogle få af de gamle guder tilbage.

Denne skelsættende begivenhed blev af præsteskabet givet navnet Himmelkrigene, mens den i folkemunde ofte blev omtalt som Dommedag. Efter Himmelkrigene var kun Nimar og Gasnian tilbage af de gamle guder, og man begyndte derfor også at anerkende og ophøje nogle af deres øvrige børn. Disse var Jorin, Lyane, Tara, Arl, Flarn, Dilarna og Girak.

Tiden var præget af stor sorg på Niraham. Man forstod ikke, hvad der var sket, og ingen kunne begribe, at guder pludselig kunne forsvinde på denne måde. Mange forsøgte gennem fanatisk tilbedelse at få guderne tilbage, og det lykkedes at vække Djorka, Ragil og Fanabina på ny, men ingen af de andre guder har siden besvaret deres tilhængeres kald.

Racerne har efterhånden fundet sig til rette med tilstanden efter Himmelkrigene, og religionen kaldes nu i daglig tale blot læren om De Sande Guder. Religionens hovedsæde er bystaten Etos, hvor Jarcos store tempel er beliggende, og hvorfra der løbende udstedes doktriner og religiøse paradigmer.

 

Fanabina: (lila/sort) - April

 1. Den Ledende moder
  2. Ambition
  3. Snarrådighed
  4. Foragt
  5. Jalousi
  6. Begær
  7. Kontrol

Dilarna: (Bleg-gul/sort) - Januar

 1. Fordærv
  2. Frygt
  3. Smerte
  4. Lidelse
  5. Sygdom
  6. Sorg
  7. Håbløshed
  8. Had

Flarn:(Sort/Blodrød/Mørkeblå) - Februar

 1. Nådesløs
  2. Krig
  3. Destruktion
  4. Styrke
  5. Kaos
  6. Raseri

Girak:(Sort/Orange) - December

 1. Løgn
  2. Bedrag
  3. Skrupelløs
  4. Tilfældighed

Tara: (Hvid/Rød/Blå/Brun)

 1. Neutral
  2. Balance
  3. Elementerne

Nimar:(Hvid/sort/rød) - Juli

 1. Liv
  2. Faderen
  3. Beskytter
  4. Pligt
  5. Lys

Rina:(Hvid/gul) - November

 1. Magi
  2. Frugtbarhed
  3. Moderen

Gasnian:(Grå) - August

 1. Visdom
  2. Tid
  3. Indsigt

Jorin:(Hvid/Sort) - September

 1. Kompromisløs
  2. Lys
  3. Styrke
  4. Beskytter
  5. Disciplin
  6. Renhed

Ragil:(Rød) - Oktober

 1. Ære
  2. Handling
  3. Forandring
  4. Mod
  5. Ildhu

Lyane:(Grøn/gul) - Maj

 1. Tilgivelse
  2. Kærlighed
  3. Glæde
  4. Skønhed
  5. Renhed
  6. Frisind
  7. Natur

Sissianna:(Hvid/Grøn) - Maj

 1. Kærlighed
  2. Jagten
  3. Kunst
  4. Natur
  5. Beskytter
  6. Ære

Rasnasolin:(Blå)

 1. Uforudsigelig
  2. Livgivende
  3. Frodig
  4. Rå
  5. Kraft
  6. Ærefrygt
  7. Vrede

Aram:(Brun/Orange)

 1. Handel
  2. Underholdning
  3. Profit
  4. Spontan
  5. Ekstase

Arl:(Rød/Hvid/Sort) - Marts

 1. Orden
  2. Ligevægt
  3. Stabilitet
  4. Balance

Djorka: (Brun/Grå) - Juni

 1. Håndværk
  2. Pligtopfyldende
  3. Flid
  4. Ærekær
  5. Nøgtern

Burania:(Sort/Hvid)

 1. Retfærdighed
  2. Liv/Død
  3. Ro
  4. Distanceret
  5. Passiv

Fisgur: (Mosefarve/rød symbol)

 1. Kontrol
  2. Ambition
  3. Skrupelløs
  4. Drillesyg
  5. Nådesløs

Gorrum:(Mosefarve/hvid symbol)

 1. Råstyrke
  2. Ære
  3. Dedikation
  4. Altomfavnende
  5. Vildskab

Guderne tilbedes af alle racer, dog har hver race ofte præferencer i deres valg af guder. Til hver gud hører et praktiseret hierarki med præster, kardinaler, hellige krigere mm. For mere information herom, kontakt kulturudvalget.

Åndetro

Åndetro relaterer sig til de racer der tilbeder eller binder sig til ånderne. Det er igen specifikke folkefærd der vælger at praktisere denne tro, og de tilhørende legender. Åndetro er typisk ledt og vejledt af druider og vølver. For mere information herom, kontakt kulturudvalget.

Hekse og shamaner

Hekse og shamaner er knap så harmløse som de opfattes i nutidens natur/indianer- setting. De praktiserer ved at benytte andre tilgange og midler, men da deres praksis ikke er kendt for alle, vil der ikke blive beskrevet andet her - for mere information herom, kontakt kulturudvalget.

Gudeløse. Blandt nogle folkefærd er det accepteret, at man ikke er gude-/åndetro. Men blandt andre folkefærd skaber det mistro, og man skal derfor være varsom med at udbasunere sin manglende tro, da mange er mistroiske over for gudeløse, og kirkernes inkvisitioner stadig har indflydelse mange steder på Nirahams flade.