Dagsorden for GF 2022

Kære medlem af Rollespilsforeningen Harreskoven
Her finder du en samlet oversigt over din generalforsamling som afholdes søndag den 20/02-
2022.
Det er her foreningen samles og taler om hvordan året er gået, og fælles sætter sejl til det nye år.
I dette indlæg vil du kunne finde alt du behøver til at være godt klædt på:

 • praktiske informationer
 • en oversigt over programmet
 • en oversigt over de ting der skal stemmes om
 • relevante dokumenter og links
  PRAKTISK
  Adressen på stedet er Sankt Jacobsvej 1B, 2750 Ballerup
  Det ligger 10 min. Gang fra Ballerup station.
  For at Generalforsamlinger er gyldig, skal minimum 10% af foreningens medlemmer være til stede.
  Grundet COVID-19 er der fortsat nogle som er i risikogruppen. Disse medlemmer opfordres til at
  markere sig med et pink bånd (præcis ligesom i skoven), og dermed markere at der skal holdes
  afstand til vedkommende. Dette skal respekteres. Tak.
  Tidsplan:
  10:00 Dørene åbner til indtjek
  10:50 Indtjek afsluttes
  11:00 Generalforsamlingen starter

  1. Formalia
   A. Valg af Dirigent
   B. Valg af Referent
   C. Valg af Stemmetællere
   D. Godkendelse af dagsorden
  2. Bestyrelsens beretning, arrangørgruppens og andre udvalgs beretninger
  3. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
   A. Vedtægtsændring – UDGÅR / REDAKTIVT (Tastefejl)
   B. Vedtægtsændring – Forslag
   C. Vedtægtsændring – Forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og suppleanter
  8. Oplæg:
   A. Skema & Regelsystem
   B. BIFROST
  9. Eventuelt
   A. Krigslive XVII
   DET DER SKAL STEMMES OM
   Undervejs vil stemmesedlerne blive løftet en del gange. Heldigvis vil det hele løbe slavisk efter
   programmet, og her er der en oversigt over hvilke ting der skal stemmes om.
   Til alle valg har hvert medlem en stemme. Hvert valg kan man enten stemme: For, Imod eller
   Blankt.
   Alle afstemninger i programmet vil blive afgjort med simpelt flertal.
   Ved alle afstemninger kan du bede om hemmelig afstemning.
   Nedenfor her, er programmet i mere detaljeret grad.
   Det indeholder punkter med afstemninger, samt udspecificering af hvad der præcis skal stemmes
   om, samt hvor man kan læse relevante ting.
  10. Formalia
   a. Valg af 1 ordstyrer (personen der er ansvarlig for at styrer generalforsamlingen. Har ikke
   stemmeret)
 • Vælges med simpelt flertal. Bestyrelsen opstiller Daniel Larsen.
  b. Valg af 1 referent (personen der nedskriver beslutningerne på generalforsamlingen)
 • Vælges med simpelt flertal. Bestyrelsen opstiller Ida Asping.
  c. Valg af 3 stemmetællere (personer der tæller stemmerne ved afstemninger)
 • Vælges med simpelt flertal. Ingen har opstillet på forhånd.
  d. Godkendelse af Forretningsordnen (de 'hjælpe-regler' generalforsamlingen køres efter)
 • Vælges med simpelt flertal. Man kan stille ændringsforslag til den.
  1. Bestyrelsens beretning, arrangørgruppens og andre udvalgs beretninger
   a. Bestyrelsens beretning v. Daniel Vedel
 • Skal godkendes med simpelt flertal.
  Øvrige beretninger skal blot nydes
  b. Arrangør gruppens beretning v. Natasha Harvøe.

  1. Regnskab
   a. Godkendelse af regnskab i året 2021
 • Skal godkendes med simpelt flertal.
  b. Godkendelse af budgettet for året 2022
 • Skal godkendes med simpelt flertal.
  1. Behandling af indkommende forslag
   Bestyrelsen stiller 3 mindre forslag til vedtægtsændringer.
   Forslag A. UDGÅR / REDAKTIVT FORSLAG. TASTEFEJL. KAN RETTES UDEN
   VEDTÆGTSÆNDRING
   Dette forslag til vedtægtsændring bunder ud i en tastefejl. Det er markeret med GUL.
   Forslag B.
   I dette forslag har vi valgt at stille forslag til en tilføjelse til stk. 3. Tilføjelsen er markeret med GUL.
   Vi i bestyrelsen mener at man bør være fyldt 18 år for at kunne besidde en af de tegningsberettet poster i
   foreningen, da der hører juridisk straffeansvar med disse poster. Dette værende funktionerne Formand og
   Kasserer.
   Forslag C.
   I dette forslag har vi tilføjet en sikring i vores vedtægt således vi sikre at foreningen ikke kan lukkes på én
   enkelt GF. Dette ser vi som normalt for foreninger som vores samt vi ser den hos lignende
   rollespilsforeninger.
  2. Fastsættelse af kontingent
 • Skal fastsættes med simpelt flertal. Forslaget er at holde medlemskabet på 400,- for et
  kalenderår.

  1. Personvalg 1
   Den nuværende bestyrelse genopstiller i samme enkadrering som i det forgangene år.
   Opstillingen ser således ud:
   Formand: Daniel Vedel
   Næstformand: Jacob Løhmann
   Kasser: Luise Bruen
   Sekretær: Frederick Feely
   Medlem: Andreas Christensen.
   Vi genopstiller som bestyrelse og har en god del projekter som er på vej til at blive indført til
   kampagnen samt en godt håndfuld projekter som kører ”bag tæppet” som vil blive afsløret for
   medlemmerne når tiden er til det. Vi glæder os til at gavne Nordlenet ud i fremtiden.
   Mere om vores vision på GF.
   a. Bestyrelsesmedlemmer
   Man opstiller i grupper af mindst 3 personer. En gruppe skal have opstillet: en formand, en
   kasserer og en sekretær.
   Hver gruppe får mulighed for at præsentere sig i 15 min. Derefter er der 3 min til eventuelle
   spørgsmål.
   Er der kun en gruppe der opstiller til bestyrelsen, vælges de medmindre der stilles mistillid.
   b. Suppleanter (tiltræder hvis en eller flere fra bestyrelsen fratræder før tid)
   Vælges ind enkeltvis. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende
   medmindre der stilles mistillid.
  2. Personvalg 2
   a. Revisor (kontrollere løbende regnskabet og står inde for at det er korrekt til generalforsamlingen)
   En person skal vælges. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende
   medmindre der stilles mistillid.
   b. Revisor suppleant (tiltræder hvis revisoren fratræder før tid)
   En person skal vælges. Er der kun en person der opstiller til en post, vælges vedkommende
   medmindre der stilles mistillid.
  3. Oplæg
   Her vil der blive præsenteret oplæg fra følgende:
   A. Skema & Regel-udvalget. Status på skemaer
   B. BIFROST hos Jacob Schulze
  4. Eventuelt
   Åbent punkt til annonceringer, nyheder og seje projekter man laver.
   Bemærk der ikke kan besluttes under dette punkt.
 • Oplæg til Krigslive hold fra Nordlenets Saga. V. Daniel Vedel og Jonathan Stokkebro.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *