De Edsbundne

Holdnavn: De Edsbundne (Norrlændingene)

Holdleder: Daniel Augustesen

Kontakt info:

Mobil: +45 24 45 73 43

Email: dani4875@gmail.com

Race:

Mennesker

Spiltype:

Der er åbent for alle typer af spil men der er primært fokus på relations spil, kultur spil  og religiøst spil.

Status: Åbent hold

Men du bedes kontakte holdlederen for at blive introduceret til kulturen og få styr på dit karakterkoncept.

Krav:

Vi har en forventning om at du er i kostume fra din første spilgang, og Norrlandske dragter er primært inspireret af vikingetiden. Et norrlandsk kostume består som minimum af en kofte og et par bukser. Hvis du mangler udstyr, er der potentielt mulighed for at du kan låne noget til du har anskaffet dit eget.
Vi ser også gerne at du har læst det materiale igennem, som der bliver udleveret og henvist til af holdlederen.

Placering:

Donum Ragnar, Rouler Bakken, i den nordlige ende af spilområdet.

In-game beskrivelse:

De norrlændinge der er samlet i Vinterskoven har ikke meget til fælles, ud over deres tilknytning til Cirklen. De er fra de forskellige norrlandske riger og fra forskellige lag i samfundet. De er alt fra læger, krigere, gejstlige til almene borgere og hver deres grund til at de er endt i Vinterskoven. Dog har alle hørt deres vætters kald, og de fleste har aflagt en Ed om, at forsøger at tjene vætterne efter bedste evne.

Off-game beskrivelse:

Vi er et hold hvis spil omhandler den norrlandske kultur og vættetro, men der er mulighed for at komme i spil med stort set den karakter du ønsker og stadig være tilknyttet holdet. Dog skal du være opmærksom på at du selv er drivkraften for dit eget rollespil.

Vi har som hold et stort fokus på at holde en god tone og stemning på holdet, hvilket betyder vi bruger en del energi på kommunikation. Vi afholder et månedligt holdmøde for dem der er interesserede, hvor vi gennemgår forrige spilgangs forløb, potentielle problemstillinger og fremtidige planer.

 

Vi bor i en lejer sammen med et andet hold med meget hold udstyr og vi bruger hver spilgang 1 til 2 timer på at sætte vores lejr op, og 1 til 2 timer på at pakke den ned igen. Vi forventer at du viser engagement på holdet med opsætning og nedpakning. Med engagement mener vi at du er deltagende og tilstede før og efter en spilgang.

Holdet har en holdkasse, som alle spillere betaler til hver spilgang. Holdkassen dækker bl.a. transportudgifter og indkøb af hold udstyr, adhoc udgifter til kaffe, the og frugt osv..

Det koster 20 kr til holdkassen pr. spilgang. Første spilgang er dog gratis.