Nyhedsbrev – Generalforsamling og Sommerfest

Generalforsamling Alle skal melde sig ind på dagen, printe medlemsblanket selv, udfylde den selv og medbringe lige penge til indmelding (400 kr). Der vil i år blive udleveret print med information om de forskellige punkter, da vi ikke har mulighed for at benytte projektor udendørs. Rygning vil udelukkende foregå i pauser, selv om arrangementet er udendørs. Man skal tilmelde sig til generalforsamlingen via mail – fulde navn, mail og telefonnummer. Mail til: bestyrelsen@nordlenet.dk Tilmelder man sig generalforsamlingen tilmelder man sig automatisk til sommerfesten, med mindre man informerer om andet pr mail – det er ikke muligt kun at komme til …

Continue Reading

Indkaldelse til Generalforsamling 2020/2021

Indkaldt: 28. maj 2021 Dato: 26/06-2021Dørene åbnes kl. 10.00Dørene lukkes kl. 10.55Generalforsamling start Kl. 11.00 Adresse:Hareskovshytten: Ballerupvej 93, 3500 Værløse Indmeldelse i foreningen kan ske på dagen mellem kl 10.00 – 10.55. Der vil tilgå yderligere information om indmeldelse i foreningen hurtigst muligt. Der bliver arbejdet på flere forskellige løsninger. Da vores vedtægter fastsætter et medlemskab til: ”Medlemskabet dækker sig fra 1. januar indeværende år til udgangen af februar”, vil det gælde, at alle medlemmer for 2021 har tale- og stemmeret. Ikke medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Emner og opstillinger til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag …

Continue Reading

Nyhedsbreve 2020/2021

Nyhedsbrevene er blevet lagt op i Facebook-gruppen i løbet af 2020 og foråret 2021, men er nu samlet herunder. 10. maj 2021 Generalforsamling Så har vi fået booket en dato til at afholde generalforsamling, så vi har en bestyrelse og arrangørgruppe klar til når der endelig åbnes helt op igen.  Selve indkaldelsen med alle de officielle coronaregler, tider mm. tilgår indenfor en uge, men allerede nu, vil vi gerne bede jer sætte kryds i kalenderen den 26 juni 2021. Det er planen at afholde generalforsamlingen udendørs, da antallet af forsamlede personer udendørs ikke længere har nogen øvre grænse fra den …

Continue Reading

Vedtægter

Vedtægterne vil midlertidigt være tilgængelig herunder indtil hjemmesiden bliver opdateret fredag den 17. januar. Herefter vil de igen være at finde under ‘Downloads’. Vedtægter Rollespilsforeningen Harreskoven 2019 § 1             Foreningens navn er Rollespilsforeningen Harreskoven. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. § 2            Foreningens formål Stk. 1: Foreningen har til formål at arrangere levende rollespil for børn, unge og voksne, herunder særligt månedlige arrangementer i Hareskoven, for derigennem at skabe sociale relationer og et aktivt fællesskab hvor foreningens medlemmer motiveres til at udfolde sig fysisk, praktisk og kreativt. § 3 Medlemmer Stk. 1: Medlemskab af foreningen kan opnås af enhver der …

Continue Reading

Indkaldelse til Generalforsamling 2018/19

Dato: 27/1-19 Dørene åbnes kl. 10.00 Dørene lukkes kl. 10.55 GF start Kl. 11.00 Adresse: Hareskovshytten Ballerupvej 93, 3500 Værløse Indmeldelse i foreningen kan ske på dagen mellem kl 10.00 – 10.55. Medlemmer for 2018 og 2019 har tale- og stemmeret. Ikke medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Emner og opstillinger til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 13/1-19 kl 23.59. Dagsorden vil være online senest 2 dage før generalforsamling. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt, eller brevstemme. Parkeringspladsen ved hytten, er udelukkende til brug for arrangører og bestyrelse. Vi henviser til parkering ved Savværket. …

Continue Reading

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer, Til Generalforsamlingen havde I et ønske om mere gennemsigtighed i bestyrelses arbejde, her følger derfor et skriv om noget af det, der er sket siden. Derudover kan I finde flere detaljer i referaterne fra bestyrelsesmøderne – de kan findes under ’Downloads’. Vi har holdt 3 møder. Vi har i 2018 sendt over 70 mails. Der bliver stadig knoklet med hjemmesiden, da vi gerne vil have, at den information, der kommer op er opdateret og korrekt. Indtil videre er der blandt andet lagt opdaterede holdbeskrivelser, vedtægter, GF referat og regler op. De tre sidstnævnte kan findes under ’Downloads’. Det …

Continue Reading